יוגה - סדנאות

לכל הסדנאות »

Teacher Tuneup - השתלמות למורים עם Noah Maze

מיום חמישי, 25.01.2018 ועד יום ראשון, 28.01.2018

להרשמה לסדנה »

Teacher Tuneup - השתלמות למורים עם Noah Maze

השתלמות למורים עם Noah Maze 
"Teacher Tuneup"
25-28.1

4 ימים מלאים בלמידה מעמיקה, מיועד למורים ליוגה.
* ניתן להצטרף לסדנה המלאה / רק לסדרת תרגול אסאנה בשעות אחה"צ / יום לימודים בודד (6 שעות)

תכני ההשתלמות:

יום חמישי 25 בינואר / 12:30-16:30 + 16:30-18:30
יצירה: תכנון ובניה של רצפי תרגול

DAY 1 | Thursday January 25th | 12:30pm-4:30pm + 4:30-6:30pm 
CREATE: Sequencing Strategies for Success 
We lay the groundwork for creating effective class plans and sequences for a variety of purposes.
We study:
• Sequencing for alignment based classes
• Introduction to  sequencing templates
• Sequencing for repetition of shape and action
• Sequencing for vinyasa classes
• Sequencing for creativity
• Sequencing for peak pose classes
• Sequencing for beginners
• Sequencing for student progress in one class and over time
 
Asana session: Stand // 4:30-6:30pm // תנוחות עמידה
This standing pose class will ground you and prepare you for whatever lies ahead, as standing poses prepare you for every other type of pose. Expect clear instructions, step by step sequencing, strong work in fundamental poses, refinements and some good old fashioned standing poses.
 
יום שישי 26 בינואר / 12:00-16:00 + 16:00-18:00
ביטוי: תקשורת ממושב המורה

DAY 2 | Friday January 26th | 12:00pm-4:00pm + 4:00-6:00pm
SPEAK: Communicating in the Seat of the Teacher
Say what you mean, mean what you say.” Refine your use of language so that every word conveys your meaning. We will refine verbal cues so that your voice is more potent and your instructions are more resonant:
• Potent and accurate verbs
• Active voice and passive voice
• Instructions for what to do
• Instructions for how to do it
• Instructional hierarchy of foundation, basic shape, key actions, and refinements
 
Asana session: Sit // 4pm-6pm // תנוחות ישיבה
This all levels forward bend focused class will open your legs, hips and back to move progressively and safely into deepening seated forward bends, hip openers and twists and inversions. Expect step by step instructions, progressive sequencing, the use of props and applied anatomy to strengthen and safely unlock the potency of these introverted poses.
 
שבת 27 בינואר // 13:30-17:30 + 17:30-19:30
גישה: שימוש מודע ואפקטיבי במטפורות ומיתוסים בהוראה

 
DAY 3 | Saturday January 27th | 1:30pm-7:30pm (Asana track 5:30-7:30pm) 
REACH: Conscious Use of Myth and Metaphor
We focus and hone in on more subtle aspects of teaching: theme, metaphor and the evocative power of mythic consciousness. 
We explore:
• The conscious use of myth and metaphor
• Class themes
• Mythic narrative and storytelling
• Class opening and closing strategies
• Theme integration strategies
• Tools to deepen Sadhana
• Vulnerability and teaching
• Ethics and boundaries
 
Asana session: Awaken // 5:30-7:30pm // עוררות
This session will deeply explore the principles that empower you to open your body/mind/heart safely and powerfully, by building opening and awareness in a well-rounded, potent, full spectrum practice of asana, pranayama, and meditation. We will dive deeply into our bodies, minds and hearts to enjoy the bliss of integrated awareness and ability.
 
יום ראשון 28 בינואר / 12:30-16:30 + 16:30-18:30
נשימה: יצירת רצפי ויניאסה ומעברים

 
DAY 4 | Sunday January 28th | 12:30pm-4:30pm + 4:30-6:30pm
BREATHE: Vinyasa Sequencing and Transitions
We study vinyasa flow sequencing and teaching techniques to highlight breath and movement, rhythm and momentum of continuous practice without sacrificing sound alignment. 
We explore:
• Pranayama and effective use of breath as primary support
• Crafting intelligent, effective and creative vinyasa sequences
• Weaving form, foundation in precision into the flow
• Teaching transitions
• Learning new and healthy biomechanical approaches to vinyasa
• Pacing and pulse: the dance of holding and flowing
• Sustainable sequencing
• Set sequence vinyasa: Why?
• Beginner strategies
• Intermediate strategies
• Considering how to develop advanced sequences
 
Asana session: Flow // 4:30-6:30 
This strong all levels vinyasa workshop will build on fundamental vinyasa poses and transitions (sun salutations), build heat, focus and strength as we progress into increasingly complex and creative peak sequences that combine standing poses, hip openers, arm balances, inversions and backbends. Expect strong continuous practice, in rhythm with your breath, alignment combined with flow. Come ready to play hard and challenge your practice.
 
עלות:
                                        מנויי אלהיוגה        //      אורחים
מסלול לימודים מלא                   1800                     2000
מסלול תרגול בלבד                    720                        840
יום לימודים בודד (6 שעות)           525                       600

 

להרשמה לסדנה »