Power Flow

בהנחיית מיכל כהן ואלון guyoga

שבת, 27/2/2021, 13:00 - 11:00

אלהיוגה שרונה

סדנה מאתגרת לכל הרמות עם מיכל כהן ואלון guyoga.

בסדנה נתמקד בויניאסה דינמית כהכנה לתנוחות הפוכות ומאתגרות באמצעות עבודה עם קיר, אביזרים ותמיכה.

עלות:

למנויי אלהיוגה 180₪

לאורחים 200₪

 

 

להרשמה: