מחירון

מינוי רגיל

בואו נכיר

שיעור היכרות: 40 ₪
לרכישה »

4 שיעורי היכרות לחודש: 200 ₪
לרכישה »

חודש היכרות חופשי: 350 ₪
לרכישה »

10 כניסות לבעלי מינוי חופשי לשיעורים באלהיוגה שרונה: 450 ₪
לרכישה »

כרטיסיות

שיעור חד פעמי - 85 ₪
לרכישה »

10 שיעורים - 750 ₪
לרכישה »

20 שיעורים - 1300 ₪
לרכישה »

30 שיעורים - 1650 ₪
לרכישה »

השימוש בכרטיסיות מוגבל לשנה

מינויים חופשיים

חודש בודד - 590 ₪
לרכישה »

3 חודשים - 1380 ₪
לרכישה »

חצי שנתי - 2580 ₪
לרכישה »

שנתי - 4860 ₪
לרכישה »

מינוי 'אלהיוגה ZOOM'

שיעור בודד

מחיר השיעור: 30 ₪

חמישה שיעורים

מחיר המינוי: 125 ₪

חופשי לחודש

מחיר המינוי: 300 ₪

יש לרכוש את המינויים לפחות חצי שעה לפני ההרשמה לשיעור.
ניתן להשתמש במינוי רגיל גם בשיעורי ה-ZOOM.