לוח שיעורים נמל

לא נמצאו שיעורים על פי הסינון המבוקש, אנא נסה סינון אחר.
יום ראשון
07:00
90 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-21.3
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
10:15
90 דקות
בנמל ובזום
11:00
60 דקות
בנמל ובזום
12:15
75 דקות
בנמל ובזום
18:15
75 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-21.3
יום שני
07:00
75 דקות
בנמל ובזום
08:30
60 דקות
בנמל ובזום
09:15
90 דקות
בנמל ובזום
10:30
120 דקות
בנמל ובזום
11:00
75 דקות
בזום בלבד
17:00
60 דקות
בזום בלבד
בנמל ובזום מה-26.4
17:30
75 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-15.3
18:30
90 דקות
בנמל ובזום
בנמל ובזום מה-1.3
19:00
גבריאלה ג'ובילארו
90 דקות
בזום בלבד
בתוספת תשלום
יום שלישי
07:00
75 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-16.3
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
08:45
60 דקות
בנמל ובזום
10:30
90 דקות
בנמל ובזום
12:15
45 דקות
בנמל ובזום
18:30
75 דקות
בנמל ובזום
20:00
60 דקות
בזום בלבד
20:00
90 דקות
נמל בלבד
יום רביעי
08:00
75 דקות
בנמל ובזום
09:30
90 דקות
בנמל ובזום
11:15
75 דקות
בנמל ובזום
17:00
90 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-24.3
18:15
75 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-17.3
19:00
60 דקות
בזום בלבד
19:30
60 דקות
בנמל ובזום
יום חמישי
07:00
75 דקות
בזום בלבד
שיעור בנמל מה-18.3
08:00
75 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
11:00
60 דקות
בנמל ובזום
12:30
90 דקות
בנמל ובזום
18:00
90 דקות
בזום בלבד
יום שישי
08:30
90 דקות
בזום בלבד
08:30
60 דקות
בנמל ובזום
09:30
90 דקות
בנמל ובזום
10:15
90 דקות
בזום בלבד
11:15
60 דקות
בנמל ובזום
יום שבת
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
11:30
75 דקות
בנמל ובזום
רמות הקושי של השיעורים:
יסודות
רמה זו מיועדת לחסרי נסיון בתרגול יוגה. המעבר לרמה הבאה בהמלצת המורה או לאחר 8 שיעורי יסודות.
1
למתרגלים בשנה הראשונה.
2
למתרגלים מעל שנה.
3
למתרגלים מעל שנתיים.
4
למתרגלים וותיקים ובהתאם להנחיית המורה.
*
שיעורים פתוחים לכולם.
מפתח הצבעים:
יסודות
סטאטי -
שהייה ארוכה
בכל תנוחה
רך וזורם
דינאמי -
מעבר מהיר מתנוחה לתנוחה