לוח שיעורים נמל

לא נמצאו שיעורים על פי הסינון המבוקש, אנא נסה סינון אחר.
יום ראשון
07:00
75 דקות
בזום בלבד
08:30
75 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:15
90 דקות
בנמל ובזום
11:15
ענת אפלבאום
75 דקות
בנמל ובזום
12:15
75 דקות
בנמל ובזום
17:15
60 דקות
*נמל בלבד
18:30
75 דקות
בנמל ובזום
19:00
75 דקות
נמל בלבד
יום שני
07:00
75 דקות
בנמל ובזום
08:30
60 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:30
120 דקות
בנמל ובזום
השיעור בתוספת תשלום
11:00
120 דקות
השיעור בתוספת תשלום
יום שלישי
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:00
90 דקות
בנמל ובזום
11:00
60 דקות
שיעור בנמל
16:00
120 דקות
סדנה בתוספת תשלום
יום רביעי
08:00
75 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
09:30
90 דקות
בנמל ובזום
11:00
90 דקות
בנמל ובזום
17:00
90 דקות
בנמל ובזום
19:15
60 דקות
בנמל ובזום
19:30
60 דקות
בנמל ובזום
יום חמישי
07:00
90 דקות
בנמל ובזום
08:00
75 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
09:30
60 דקות
נמל בלבד
10:45
75 דקות
בנמל ובזום
11:00
ענת אפלבאום
75 דקות
בנמל ובזום
17:00
דנה יחזקאל
60 דקות
נמל בלבד, השיעור ללא עלות
17:00
75 דקות
בנמל בלבד
18:15
60 דקות
בנמל בלבד
18:30
90 דקות
בנמל ובזום
יום שישי
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:30
90 דקות
בנמל ובזום
12:30
90 דקות
בנמל בלבד
יום שבת
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:15
60 דקות
נמל בלבד
11:00
75 דקות
נמל בלבד
11:30
75 דקות
בנמל ובזום

מתעניינים בשיעור? צרו קשר, נשמח לעזור

רמות הקושי של השיעורים:
יסודות
רמה זו מיועדת לחסרי נסיון בתרגול יוגה. המעבר לרמה הבאה בהמלצת המורה או לאחר 8 שיעורי יסודות.
1
למתרגלים בשנה הראשונה.
2
למתרגלים מעל שנה.
3
למתרגלים מעל שנתיים.
4
למתרגלים וותיקים ובהתאם להנחיית המורה.
*
שיעורים פתוחים לכולם.
מפתח הצבעים:
יסודות
סטאטי -
שהייה ארוכה
בכל תנוחה
רך וזורם
דינאמי -
מעבר מהיר מתנוחה לתנוחה