לוח שיעורים נמל

לא נמצאו שיעורים על פי הסינון המבוקש, אנא נסה סינון אחר.
יום ראשון
07:00
דנה יחזקאל
75 דקות
בנמל ובזום
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
08:45
75 דקות
בנמל ובזום
10:30
90 דקות
בנמל ובזום
11:00
75 דקות
בנמל ובזום
12:15
75 דקות
בנמל ובזום
17:15
60 דקות
נמל בלבד
18:30
75 דקות
בנמל ובזום
19:00
75 דקות
בנמל בלבד
20:00
90 דקות
נמל בלבד
יום שני
07:00
75 דקות
בנמל ובזום
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:30
90 דקות
בנמל ובזום
העמקה בתוספת תשלום
11:00
120 דקות
העמקה בתוספת תשלום
17:00
75 דקות
בנמל ובזום
18:30
90 דקות
בנמל ובזום
19:00
75 דקות
בנמל בלבד
20:15
75 דקות
בנמל בלבד
יום שלישי
07:00
דנה יחזקאל
75 דקות
בנמל ובזום
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
08:30
60 דקות
נמל בלבד
10:30
90 דקות
בנמל ובזום
17:30
75 דקות
שיעור חדש!
17:30
60 דקות
נמל בלבד
18:00
75 דקות
19:00
75 דקות
שיעור חדש!
19:30
90 דקות
בנמל בלבד
יום רביעי
08:00
75 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל בלבד
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
09:30
75 דקות
נמל בלבד
11:00
90 דקות
בנמל ובזום
11:00
75 דקות
נמל בלבד
13:00
90 דקות
בנמל בלבד
17:00
90 דקות
בנמל ובזום
19:00
60 דקות
בנמל בלבד
19:00
60 דקות
בנמל בלבד
יום חמישי
07:00
90 דקות
בנמל ובזום
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:45
75 דקות
בנמל בלבד
10:45
90 דקות
נמל בלבד
11:00
75 דקות
בנמל ובזום
17:00
75 דקות
בנמל ובזום
18:30
90 דקות
בנמל ובזום
יום שישי
08:00
60 דקות
שיעור על הדק ללא עלות מול "פדני"
08:30
90 דקות
בנמל ובזום
08:45
בנמל ובזום
105 דקות
10:30
90 דקות
בנמל ובזום
10:45
90 דקות
בנמל בלבד
12:30
75 דקות
בנמל בלבד
13:00
60 דקות
בנמל בלבד
יום שבת
08:30
90 דקות
נמל בלבד
09:00
90 דקות
בנמל ובזום
10:15
60 דקות
נמל בלבד
11:00
75 דקות
בנמל ובזום
11:30
75 דקות
בנמל בלבד

מתעניינים בשיעור? צרו קשר, נשמח לעזור

רמות הקושי של השיעורים:
יסודות
רמה זו מיועדת לחסרי נסיון בתרגול יוגה. המעבר לרמה הבאה בהמלצת המורה או לאחר 8 שיעורי יסודות.
1
למתרגלים בשנה הראשונה.
2
למתרגלים מעל שנה.
3
למתרגלים מעל שנתיים.
4
למתרגלים ותיקים ובהתאם להנחיית המורה.
*
שיעורים פתוחים לכולם.
מפתח הצבעים:
יסודות
סטאטי -
שהייה ארוכה
בכל תנוחה
רך וזורם
דינאמי -
מעבר מהיר מתנוחה לתנוחה