מחירון

בואו נכיר

שיעור היכרות: 40 ₪

4 שיעורי היכרות לחודש: 200 ₪

חודש היכרות: 350 ₪

מינוי רגיל

חופשי חודשי מתחדש: 405 ₪

8 כניסות בחודש מתחדש: 360 ₪

10 כניסות לבעלי מינוי חופשי לשיעורים באלהיוגה נמל: 450 ₪

כרטיסיות

שיעור חד פעמי: 85 ₪

10 שיעורי העמקה: 750 ₪

20 שיעורים: 1300 ₪

30 שיעורים: 1650 ₪

השימוש בכרטיסיות מוגבל לשנה

יש לרכוש את המינויים לפחות חצי שעה לפני ההרשמה לשיעור.