School of arm balancing

בהנחיית שירלי כספי

שבת, 19/2/2022 בשעה 15:30

אלהיוגה בשרונה

מפגש המבקש לחקור, לפרק, להנגיש, לפשט ולאפשר את ההתנסות עם התנוחות "המתקדמות".

"ההתקדמות תשאר תמיד תהליך" / אושו

ההתקדמות היא תהליך. התהליך הוא יוגה. יוגה היא השקטה. השקט הוא התקדמות הכי גדולה.

ככל שמתקדמים יותר, נהיים שקטים יותר, הופכים חוקרים יותר, מעודנים יותר, פנימיים יותר. 

ההתקדמות אינה בצורה, או ביכולת, או בהישגיות. בטח שלא בנראות ובכוונה להרשים מישהו מבחוץ.

אנחנו מתקדמים ככל שאנחנו יותר מוכנים, יותר מכוונים, יותר נכונים למפגש, יותר שקטים. 

ההתקדמות היא ההבנה שאנחנו עוברים תהליך פנימי ולא מנסים להשיג ולהרשים בחיצוני. 

בסדנה ניפגש עם תנוחות איזון על הידיים המופיעות בסדרות המתקדמות של האשטנגה.

המפגש איתן יהיה ע"י פירוקן לשלבים, שימוש באביזרים תומכים ומלמדים, שיח משותף

ובעיקר ע"י ההבנה שזהו תהליך פנימי שאפשר שיהפוך להיות ההתקדמות הכי גדולה שלנו - התקדמות אל עבר עצמינו.

מוזמנים באהבה.

 

יום שבת 19.2 // 15:30-18:30

מחיר למנויי אלהיוגה 180 ש"ח

מחיר לאורחים 210 ש"ח

* מספר המקומות מוגבל